Bouwmeester en tekenaar

JohanPrins

Bouwmeester

De bouwmeester Johan Prins heeft een eigen scheepstimmerbedrijf in Workum. Hij heeft veel ervaring en vakmanschap opgebouwd bij de reparatie en restauratie van grote houten schepen als kotters en botters.

Johan Prins  
HeineDeelstra

Tekenaar


Heine Deelstra is eigenaar van Gaastmeer Yacht Design, Naval Architecture & Engineering, te Gaastmeer.

Heine Deelstra heeft aan de hand van het oude bestek nieuwe tekeningen gemaakt.

Hiernaast een selectie.

Heine Deelstra met een oud bestek  
reconstructietek1  
Reconstructietekening op basis van het
lijnenplan van Deelstra
 
reconstructietek2  
Overzichtstekening