Skip to main content

Sponsors - Vrienden van de Æbelina

Stichting De Vrienden van het Houten Skûstje is in 2005 opgericht met als doel de bouw van het houten skûtsje de AEbelina, financieel mede mogelijk te maken.
Het is een initiatief van een aantal enthousiaste ondernemingen welke zich in belangrijke mate in de bouw vertegenwoordigen.

Het is geweldig dat naast de belangeloze inzet van veel vrijwilligers er ook nog steeds bedrijven zijn waar traditie en maatschappelijke ambitie concreet wordt ondersteund!!
Dit zegt ook meteen iets over de ondernemingen welke zich aan dit project hebben verbonden.

De Vrienden van het Houten Skûtsje gezellig bijeen in het Skûtsjemuseum

Nu de Æbelina in het water ligt en 's zomers onder zeil gaat, hebben 'De Vrienden’ zich opnieuw garant gesteld voor een financiële bijdrage in de kosten die voortvloeien uit de exploitatie van de Æbelina. Uiteraard gaan ze 's zomers ook aan boord van het houten skûtsje om mooie zeiltochten te maken met vrienden en/of relaties.

De Vrienden van het Houten Skûtsje samen in de Aebelina op de Folkertssloot.


Sponsors