Skip to main content

Bouwvorderingen Æbelina 2006


22 juni 2006

Na een winterstop is Johan Prins met zijn medewerkers weer gestart met de bouw van het houten skûtsje. Binnenkort worden de boegdelen aangebracht, wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Hier een impressie van al het hout wat er voor nodig is om een origineel houten skûtsje te bouwen en dit is er nog maar een klein gedeelte van.

Het hout wordt gebracht

Toekomstige huiddelen
Gezaagde oplangers
De kromme stammen
Johan Prins met een toekomstige krommer
Een heel veld vol krommers
Een bewerkte stam tot legger

31 juli 2006

De bouw is weer in volle gang. De oplangers worden vertikaal geplaatst op de leggers. De verbinding wordt versterkt door er een krommer tegen te bevestigen. De detailfoto's laten de voorlopige opstelling zien. Deze maand worden ook de eerste huiddelen voor de romp gebogen.

28 augustus 2006

Johan Prins met de door verhitting krom gemaakte huidgang. De huidgangen/boegen worden aangebracht. Als de 2 huidgangen aangebracht zijn worden alle leggers definitief vastgezet.

5 oktober 2006

Er zijn reeds 3 huidgangen/boegen bevestigd, in totaal komen er 6 huidgangen op elke kant van het schip. Links boven ziet u de mal van het stoothout. De 4e huidgang voor het voorschip is net gekromd, op de ouderwetse manier met een vuurton onder het hout, een natte veger en gewichten om het hout de juiste kromming te geven. De leggers zijn in de juiste maten gezaagd en worden nu definitief bevestigd. De leggers worden aan de onderkant eerst geïmpregneerd voordat ze bevestigd worden.
Het voorschip met de 3 aangebrachte huidgangen
De net gekromde 4e huidgang
De leggers zijn in de juiste maten gezaagd en worden nu definitief bevestigd
De leggers worden aan de onderkant eerst geïmpregneerd voordat ze bevestigd worden
Het achterschip met de 4e aangebrachte huidgang

Op deze close-up van het achterschip is duidelijk te zien dat de Æbelina vorm begint te krijgen

Het van onderen vastzetten van de leggers. Later worden ze ook aan de bovenkant gefixeerd

10 november 2006

Johan Prins heeft de 5e huidgang aangebracht. Uit de gevormde stammen worden de krommers op maat gezaagd.
Johan Prins heeft de 5e huidgang aangebracht
De stapel toekomstige krommers
Uit de gevormde stammen worden de krommers op maat gezaagd

18 december 2006

Het schipshol is klaar!!!
Alle huidgangen zijn bevestigd en nu zijn we aangekomen bij de onderkant van het berghout, ook wel de wellinglijn genoemd.

Alle huidgangen zijn bevestigd

De waterlijn is ongeveer op de hoogte van de lat, als voorbeeld neergezet bij het voorschip

Het achterschip. Is het geen plaatje?

Hier kunt u de perfecte ronding van de huidgangen zien

Mooie detailfoto van de ronding van de boeg van het achterschip

Het binnenwerk, de mallen zijn nu nog aanwezig maar worden binnenkort verwijderd

Het binnenwerk, de mallen zijn nu nog aanwezig maar worden binnenkort verwijderd